Menu Close

Essay ng Estudyante natin, gawa lang ba ng AI?

Sa mundo ng edukasyon, isang malaking hamon para sa mga guro ang pagtuklas kung ang mga gawaing isinusumite ng kanilang mga estudyante ay mga orihinal na likha o bunga lamang ng pagkopya at pandaraya. Isa sa mga paraan upang malutas ang suliranin na ito ay ang paggamit ng teknolohiya tulad ng Artificial Intelligence (AI) Detector.

Ang AI Detector ay isang advanced na sistema na nilikha upang matukoy ang pagkakaroon ng pagkakapareho o plagiarism sa mga gawaing isinusumite ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga salita, estruktura ng pangungusap, at iba pang mga elemento ng mga teksto, maaaring matukoy ng AI Detector kung ang isang gawain ay orihinal o hindi.

Ngunit kahit na may ganitong teknolohiya, hindi pa rin ito lubusang perpekto. Maaaring mabigo ang AI Detector na makilala ang mga subtle na pagkakaiba o pagkakahawig sa pagitan ng mga orihinal na gawa at ng mga nababasang material. Kaya naman, hindi maiiwasang magkaroon ng mga pagkakataong nagkakamali ito, lalo na kung ang mga estudyante ay matalinong gumamit ng iba’t ibang paraan upang ilihis ang atensyon ng sistema.

Kaya ang tanong, niloloko ba tayo ng ating mga estudyante sa kanilang mga sanaysay? Ang sagot ay maaaring oo, maaaring hindi. Ang paggamit ng AI Detector ay hindi dapat lamang maging basehan para husgahan ang lahat ng gawaing isinusumite ng mga mag-aaral. Sa halip, dapat itong maging bahagi lamang ng mas malawak na proseso ng pagtuturo at pag-aaral.

Mahalaga pa rin ang pagtitiwala sa mga estudyante at ang pagpapakita ng tamang halaga sa kanilang integridad at katalinuhan. Sa pamamagitan ng tamang gabay at pagpapakita ng importansya sa orihinalidad at kawastuhan sa pagsulat, mas magiging epektibo ang pagsugpo sa mga isyu ng plagiarism sa larangan ng edukasyon.

Sa huli, hindi lamang ang pagtukoy ng pagkakapareho ang mahalaga, kundi ang pagtuturo ng mga halaga at kasanayan na magtutulak sa mga mag-aaral na gumawa ng kanilang sariling likha at magtagumpay sa kanilang mga larangan.

Facebook Comments

Leave a Reply